More Website Templates @ TemplateMonster.com - July 28, 2014!

Jak pracujemy

Do opieki nad Twoją firmą orzymasz indywidualnego księgowego, który doradzi Ci w sprawach podatków, rozliczeń i rachunkowości.
Gwarantujemu Ci najlepszą obsługę. Bierzemy pełną odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych Twojej firmy, dobieramy najlepsze rozwiązania księgowe i podatkowe.

Nasze zalety

Specjaliści naszej firmy posiadają również wiedzę w zakresie optymalizacji podatkowej i chętnie udzielą Ci informacji co do Twoich praw i obowiązków ...
więcej Przekazanie spraw finansowo-księgowych czy pracowniczych podmiotowi zewnętrznemu, uwalnia zarządzających od wielu obowiązków, pozwalając skupić się na realizacji podstawowych celów przedsiębiorstwa.
więcej

Zakres usług

prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości

prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów

prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych

prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych

sporządzanie i składanie okresowych sprawozdań finansowych

sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych

sporządzanie miesięcznych list płac zawierających wszystkie pozycje wynagrodzeń

prowadzenie kartotek wynagrodzeń

wystawianie świadectw pracy

sporządzanie raportów RMUA

prowadzenie akt personalnych pracowników

monitorowanie wykorzystania urlopów pracowniczych

kontrola ważności okresowych badań lekarskich pracowników

monitorowanie terminów obligatoryjnych szkoleń BHP pracowników

prowadzenie pozostałej dokumentacji kadrowej zgodzie z prawem pracy i z zasadami rozliczeń podatkowych

doradztwo księgowo-kadrowe

doradztwo podatkowe

wyjaśnienia z zakresu zobowiązań podatkowych

rejestracja podmiotów gospodarczych wraz z przygotowaniem formalności

pomoc w wyborze formy prawnej oraz najkorzystniejszej formy opodatkowania dla konkretnego rodzaju działalności

reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS, oraz innymi organami

Oferujemy rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych (tzn.PIT) wraz z wypełnieniem niezbędnych deklaracji do Urzędu Skarbowego

Współpraca

Outsourcing

Usługa daje Ci możliwość pozostawienia finansów w rękach fachowców i skupienie się na rozwoju własnego Biznesu

Analiza finansowa

Posiadamy wieloletnie doświadczneie i wiedze w zakresie opracowań i ekspertyz ekonimiczono-finansowych

Gwarancja zysku

Podjęcie współpracy z naszą firmą to gwarancja zysku dla Twojej firmy i mniejsze koszty działaności.